Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją uczniów przez teatr do udziału w kursie doskonalącym „Mój warsztat teatralny”. Zajęcia w formie warsztatów realizowane będą od listopada 2018 do czerwca 2019 r. raz w miesiącu (sobota i niedziela). Warsztaty odbywać się będą na Małej i Dużej Scenie Teatru w Elblągu, ul. Teatralna 11. Łącznie odbędzie się 9 sesji sobotnio-niedzielnych w wymiarze 90 godzin. ...czytaj dalej Kurs doskonalący „Mój warsztat teatralny”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół średnich na powiatowe warsztaty pt. "Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski". Podczas warsztatów poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Warsztaty pt. „Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na warsztaty terenowe po Wysoczyźnie Elbląskiej w dniu 20 października 2018 (sobota). Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu na przeciwko Jantara (z jednej strony – sklep Biedronka; z drugiej strony - kościół św. Rodziny) przy ulicy Odrodzenia. Przewidywany powrót ok. godziny 13.00. Strój adekwatny do zajęć i pogody - zajęcia terenowe. ...czytaj dalej Świętujemy Dzień Krajobrazu

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż w listopadzie i grudniu 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich). Seminarium „Procedury osiągania celów w nauczaniu języków obcych. Metody, techniki, ćwiczenia i zasady pracy niezbędne do rozwijania sprawności językowych i kompetencji gramatycznej” jest skierowane do osób pracujących w klasach IV - VIII szkół podstawowych a także w gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2018 roku (arkusze standardowe). W przypadku języka angielskiego i niemieckiego zawierają one - dzięki pozyskaniu danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży - także arkusze z wynikami poszczególnych zadań cząstkowych z podziałem na licea ogólnokształcące i technika, co umożliwi nauczycielom miarodajne porównanie wyników ich uczniów z wynikami szkół tego samego typu oraz wyciągnięcie bardziej trafnych wniosków niż dotychczas. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2018 z języków obcych