Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru „Doskonalenia Otwartego”. Tym razem motywem przewodnim wydania jest szeroko rozumiana zmiana: jako nieodłączny element naszego życia, jako reforma i wreszcie jako modyfikowanie tego, co już znamy, co oswoiliśmy, ale na co powinniśmy być może spojrzeć z innej strony. ...czytaj dalej Nowy numer „Doskonalenia Otwartego”

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”. Celem szkolenia jest racjonalne planowanie zadań w ramach kontroli zarządczej tak, aby służyły rozwojowi szkoły/placówki. ...czytaj dalej Szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”

Serdecznie zapraszamy na 5 godzinne warsztaty realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z zakresu alternatywnych metod komunikacji – AAC, które odbędą się 11.06.2018 r. o godz. 15.00 w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8. ...czytaj dalej Budowanie systemów komunikacyjnych dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ma przyjemność zaprosić Państwa na XI Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na realizację, ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zdrowie psychiczne uczniów.  ...czytaj dalej XI Konferencja Pedagogów Szkolnych

Prezentujemy Państwu wyniki konkursu zrealizowanego w ramach projektu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Koło Związku z Ukraińców w Elblągu, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu. Patronat honorowy objął Wojewoda warmińsko-mazurski Pan Artur Chojecki. ...czytaj dalej Wyniki konkursu „Legenda obrazem naszej kultury”