Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń na rok szkolny 2016/17. Zostały one zebrane w Informatorze, który zawiera m. in. szkolenia rad pedagogicznych i warsztatów przedmiotowych. Będą one oczywiście wzbogacane o nowe propozycje, o czym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do przysłania zdjęcia na konkurs fotograficzny zatytułowany „Skarby kultury w krajobrazie przyrodniczym Warmii i Mazur - kapliczki, dwory, zespoły pałacowo-parkowe…”. ...czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Skarby kultury w krajobrazie przyrodniczym Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na bezpłatne 5-godzinne seminarium "Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki", które odbędzie się 20 września 2016 r. w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przy ul. Saperów 24 o godz. 13.30. ...czytaj dalej Grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu doskonalącego pt. "Język angielski we wczesnej edukacji". Oferta dotyczy podniesienia kwalifikacji bądź ich uzupełnienia w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. ...czytaj dalej Język angielski we wczesnej edukacji – kurs doskonalący

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i Senacka Komisja Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie popularyzującym twórczość Henryka Sienkiewicza "Obrazki z Sienkiewicza". Termin zgłoszenia szkoły do konkursu został przedłużony i upływa 20 maja. Zgłoszenia można składać na adres: biuro@wcisla.senat.pl (szczegóły, regulamin)