Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na bezpłatne 5-godzinne seminarium "Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki", które odbędzie się 20 września 2016 r. w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przy ul. Saperów 24 o godz. 13.30. ...czytaj dalej Grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu doskonalącego pt. "Język angielski we wczesnej edukacji". Oferta dotyczy podniesienia kwalifikacji bądź ich uzupełnienia w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. ...czytaj dalej Język angielski we wczesnej edukacji – kurs doskonalący

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli edukacji przyrodniczej na warsztaty terenowe w ramach rejsu szlakiem Kanału Elbląskiego, które odbędą się w środę 29 czerwca 2016 roku. Warsztaty odbędą się na szlaku wodnym prowadzącym z Elbląga przez jezioro Druzno i pochylnie na Kanale Elbląskim. ...czytaj dalej Rejs szlakiem Kanału Elbląskiego – zajęcia terenowe

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza szkoły do udziału w projekcie "Rola regionu warmińsko-mazurskiego w dobie wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego". Patronat honorowy nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ...czytaj dalej Projekt „Rola regionu warmińsko-mazurskiego w dobie wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego”

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i Senacka Komisja Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie popularyzującym twórczość Henryka Sienkiewicza "Obrazki z Sienkiewicza". Termin zgłoszenia szkoły do konkursu został przedłużony i upływa 20 maja. Zgłoszenia można składać na adres: biuro@wcisla.senat.pl (szczegóły, regulamin)