Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej na szkolenie organizowane przez PZPN. Program i warunki uczestnictwa do znalezienia na stronie WMZPN.

Zapraszam. Tomasz Szuszkiewicz, konsultant ds. wychowania fizycznego.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na warsztaty „Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt”, które odbędą się 27.11.2018 r., o godz. 14.00 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu im. Polskich Olimpijczyków. ...czytaj dalej Warsztaty „Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt”

Według informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcina Smolika z dnia 22 października 2018 r. szkoły podstawowe będą mogły dnia 20 grudnia 2018 r. przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) przy pomocy arkuszy przygotowanych przez CKE. ...czytaj dalej Warsztat metodyczny nt. analizy próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego

Celebrując jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujemy Państwu przykłady nagrodzonych w konkursie scenariuszy lekcji, które mogą być inspiracją do tworzenia własnych zajęć. Konkurs „Dziedzictwo niepodległości inspiracją twórczą dla nauczycieli” objęty był patronatem honorowym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. ...czytaj dalej Dziedzictwo niepodległości inspiracją twórczą dla nauczycieli