Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza zainteresowanych nauczycieli różnych specjalności na bezpłatne 12-godzinne warsztaty „Postępowanie wobec dyskryminacji, agresji, przemocy, wykluczeniu społecznemu w szkole/placówce”. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. ...czytaj dalej Warsztaty „Postępowanie wobec dyskryminacji, agresji, przemocy, wykluczeniu społecznemu w szkole/placówce”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na bezpłatne 5-godzinne seminarium "Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki", które odbędzie się 20 września 2016 r. w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przy ul. Saperów 24 o godz. 13.30. ...czytaj dalej Grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Innowacje i eksperyment w nauczaniu matematyki”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu doskonalącego pt. "Język angielski we wczesnej edukacji". Oferta dotyczy podniesienia kwalifikacji bądź ich uzupełnienia w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. ...czytaj dalej Język angielski we wczesnej edukacji – kurs doskonalący

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i Senacka Komisja Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie popularyzującym twórczość Henryka Sienkiewicza "Obrazki z Sienkiewicza". Termin zgłoszenia szkoły do konkursu został przedłużony i upływa 20 maja. Zgłoszenia można składać na adres: biuro@wcisla.senat.pl (szczegóły, regulamin)

W dniach 25-26 kwietnia b.r. młodzi przyrodnicy z warmińsko-mazurskich szkół spotkali się w Elblągu w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, aby podzielić się swoją wiedzą na temat roli wody w krajobrazie Warmii i Mazur. Ze względu na duże zainteresowanie tematem „Wody znane i nieznane”, forum przebiegało w dwóch turach: 25 kwietnia 2016 roku dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, drugi dzień 26 kwietnia należał do nauczycieli i młodzieży z gimnazjów i liceów. ...czytaj dalej 2-dniowe Forum Młodych Ekologów w Elblągu