Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2017

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze położone na terenie powiatów: elbląskiego i miasta Elbląg, bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów szkolnych z zakresu edukacji ekologicznej.

Placówki mogą składać jeden wniosek tylko raz w roku kalendarzowym na załączonym formularzu. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, wnioskodawcą jest zespół.

Obowiązujące dokumenty w roku 2017:

Oznakowanie projektów:

Dokładne wytyczne oznakowania projektów znajdują się na stronie wfosigw.olsztyn.pl.