Konkurs recytatorski w Rychlikach

W lutym 2017 r. uczniowie klas młodszych spotkali się z autorem wierszy i bajek dla dzieci - Panem Wiesławem Piechotą. Pokłosiem tego spotkania był konkurs recytatorski, który odbył się 23 marca 2017 roku z inicjatywy p. Katarzyna Hałuszczak – kierownika BPG Rychliki. Przystąpiło do niego 25 uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w Rychlikach.

Konkurs poprzedzony został eliminacjami klasowymi, ponieważ zainteresowanie poezją Pana Wiesława było ogromne. Celem konkursu było: przybliżenie utworów poety, propagowanie piękna poezji, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich. W skład jury weszli: autor wierszy i bajek dla dzieci: Pan Wiesław Piechota, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznych: Pani Agata Urbańska, radna Gminy Rychliki, była dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach: Pani Halina Zbróg. Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, gestykulacja i rekwizyty, ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy konkursu byli oceniani w kategorii klas I, II i III. Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy. Poniżej zdjęcia z konkursu.