Warsztat „Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania”

Serdecznie zapraszamy na 5-godzinny warsztat "Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania", który odbędzie się 30 maja (wtorek) 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu, ul. Rodziny Nalazków 20, sala 101 segment D w godzinach 14.30 – 18.30. Zajęcia poprowadzi p. Iwona Mikulska.

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego za pomocą formularza. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 40 zł na konto Ośrodka Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 lub w kasie Ośrodka (ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg, pokój 243) z dopiskiem "efektywna edukacja". Na szkoleniu obowiązuje strój swobodny.

Serdecznie zapraszamy
Agata Urbańska, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Alicja Guła, konsultant ds. wychowania przedszkolnego