Bezpłatne szkolenia – granty WMKO w Olsztynie

Nasz Ośrodek w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli na bezpłatne szkolenia, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:

  • "Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jako narzędzie wzmacniające wychowawczą rolę szkoły" - warsztaty 4-godzinne. Szkolenie odbędzie się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 (pok. 316). Termin szkolenia do wyboru:
    - 25 października 2017 r. o godz. 15.00
    - 27 października 2017 r. o godz. 14.00.
    Zgłoszenia można dokonać do dnia 18 października 2017 r. wypełniając formularz elektroniczny.
  • "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej" - warsztaty dla nauczycieli różnych typów szkół (co najmniej 5 osób z jednej szkoły, niezależnie od osoby dyrektora), dla jednej grupy 25 osobowej, odbędą się w Elblągu (formularz rejestracyjny i program), 26.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Z. Godlewskiego 1 oraz w Olsztynie: I grupa (formularz rejestracyjny i program) - 17.10.2017 r., II grupa (formularz rejestracyjny i program) - 19.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Wańkowicza 1.
  • "Doradztwo zawodowe w szkole" - na konferencję zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców szkół i placówek oświatowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych). Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, 8 listopada 2017 r. w Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1. (formularz rejestracyjny i program konferencji)
  • [limit miejsc wyczerpany] "Dotknąć, zrozumieć, zaprogramować – innowacyjne podejście do nauki programowania" - 16 godzinne warsztaty dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych, które zostaną przeprowadzone w Elblągu, 27 i 28 października (piątek, sobota). Ilość miejsc - 20 (formularz rejestracyjny i zaproszenie).

Informujemy, że przesłanie danych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału - decyduje kolejność zgłoszeń.