VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia

27 września 2017 r. w Elblągu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja "Uczymy Myślenia", zatytułowana "Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych". Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz TOCfE Polska byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Postrzeganie dziecka jako jednostki autonomicznej wymagającej wsparcia, zasługującej na szacunek, akceptację to duże wyzwanie dla dorosłych – nauczycieli i rodziców. Nauczanie i przekazywanie wartości to największe dobro jakie możemy podarować dzieciom. Aby to było możliwe dorośli sami muszą być empatyczni, uważni, i przede wszystkim myślący krytycznie (analitycznie i refleksyjnie). O wadze krytycznego myślenia i jego przełożenia na codzienność, w krótkiej prezentacji mówił Maciej Winiarek, dyrektor TOCfE Polska.

 

Gościem konferencji i prelegentką wystąpienia "Z książką w świat wartości" była Irena Koźmińska – założycielka i prezes Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom, autorka książek „Z dzieckiem w świat wartości”, „Wychowanie przez czytanie”. Jej zdaniem w rękach nauczycieli i rodziców leży przywrócenie wartościom ich należytego miejsca. Dobrym i sprawdzonym sposobem świadomego nauczania moralnych postaw i wyborów jest kontakt z właściwą literaturą już od pierwszych dni życia dziecka. Czytajmy dziecku, czytajmy z dzieckiem, dajmy mu kompas moralny na całe życie, bo każde dziecko zasługuje na taki życiowy ekwipunek i niezawodne narzędzie do autonawigacji.

Kolejnym gościem konferencji był Piotr Kaja z bardzo aktywnym wykładem Muzyka w szkole i przedszkolu, czyli praktycznie o muzykowaniu – kompozytor, muzyk, nauczyciel, autor licznych publikacji metodycznych i naukowych oraz koncepcji edukacji muzycznej i co najważniejsze, wieloletni praktyk. Wykład obfitował w wiele przykładów, ale też skłaniał do refleksji na temat błędów metodycznych powielanych bezrefleksyjnie w edukacji muzycznej dzieci już od ich najmłodszych lat. Pogłębieniem tematu były warsztaty przeprowadzone kolejnego dnia przez Piotra Kaję "Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe". Oprócz świetnej zabawy przyniosły uczestnikom ogromną wiedzę i dużo refleksji na temat pierwszych doświadczeń muzycznych dzieci oraz błędów metodycznych od lat popełnianych przez wielu nauczycieli, a skutkujących późniejszą niechęcią dzieci do edukacji muzycznej.

Pytania i informacje zwrotne płynące z sali, a także dyskusje podczas przerwy kawowej świadczą o tym jak bardzo potrzebne są pozytywne zmiany i jak cenne są spotkania i wymiana doświadczeń. Szkoła w większym stopniu powinna uczyć myślenia, wartości, i sztuki porozumiewania się. Nie da się dobrze żyć bez tych umiejętności. Jednakże, żeby rozwijać je u dzieci dorośli wciąż muszą pracować nad sobą.