Narzędzia do analizy wyników matury 2017 z języków obcych

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2017 roku (arkusze standardowe).

Dzięki pozyskaniu danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży zostały one - w stosunku do lat ubiegłych - uzupełnione o arkusze z wynikami poszczególnych zadań cząstkowych z podziałem na licea ogólnokształcące i technika, co umożliwi nauczycielom miarodajne porównanie wyników ich uczniów z wynikami szkół tego samego typu oraz wyciągnięcie bardziej trafnych wniosków niż dotychczas.

Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). Aplikacje możliwe są do wykorzystania przez nauczycieli z podstawową umiejętnością obsługi Excela. Ważne jest, by w komórce E3 zaznaczonej na żółto wpisać liczbę uczniów w klasie oraz by nic nie zmieniać w komórkach oznaczonych szarym kolorem. Wyniki swoich uczniów można wpisać ręcznie lub ewentualnie wkleić odpowiednie dane z pliku dostępnego w serwisie OKE w Łomży. W razie powstania problemów proszę o kontakt mailowy j.kruza@wmodn.elblag.pl lub telefoniczny 55 625 72 89.

Jan Kruza
konsultant języka niemieckiego