Informacja o przykładowych arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty

Informuję, iż 18 grudnia 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej  przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

Oprócz kompletu arkuszy egzaminacyjnych w formie standardowej oraz dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami z języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego) opublikowane zostały zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych, a dodatkowo – w przypadku języków obcych – nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu i ich transkrypcje.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w „Informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 grudnia 2017 r. dotyczącej przykładowych arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019.” Zachęcam do zapoznania się z w/w materiałami szczególnie nauczycieli uczących aktualnie w klasach VII szkoły podstawowej.

Konsultant języka niemieckiego
Jan Kruza