„Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy” – podsumowanie konkursu

14 grudnia 2017 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Nauczycieli w Elblągu miało miejsce podsumowanie III edycji międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego "Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy". Organizatorami konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacja Kierunek Rodzina.

Uczestnikami przedsięwzięcia były dzieci z elbląskich przedszkoli wraz z rodzicami. Konkurs propaguje postawy proekologiczne wśród dzieci i rodziców. Ponadto zwiększa u dzieci świadomość związaną z wpływem naszego oszczędzania na życie planety, a także, poprzez wspólne działanie, pozwala budować więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi.

 

Rolą przedszkolaków biorących udział w konkursie było wspólne z rodzicami przygotowanie plakatu tematycznego Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy. Zadaniem rodziców było przygotowanie zdjęć prezentujących powstawanie plakatu oraz nagranie filmu, na którym dziecko przedstawia się i wykorzystując plakat, zachęca innych do oszczędzania wody, energii, surowców.....
Jury, oceniając prace, brało pod uwagę pomysłowość w wyrażaniu tematu związanego z oszczędzaniem, zaangażowanie dziecka i rodziców oraz jakość wypowiedzi, która w atrakcyjny sposób zachęci inne dzieci i dorosłych do pomocy naszej planecie.

Wszystkie prace były pomysłowe, przemyślane i zaprezentowane w atrakcyjny sposób. Jury przyznało wszystkim uczestnikom i ich rodzicom równorzędne, szczególne wyróżnienia w postaci dyplomów i atrakcyjnych nagród. Jury doceniało również fakt, że do działań i prezentacji przedszkolaki włączyły również swoje rodzeństwo. Szczególne wyróżnienia otrzymali:

  • Kaja Kancelarczyk z Przedszkola Nr 31 w Elblągu
  • Helena Krasowska z Przedszkola Nr 33 w Elblągu
  • Marcel Kubera z Przedszkola Niepublicznego „Mały Geniusz” w Elblągu
  • Piotr Muła z Przedszkola Nr 21 w Elblągu
  • Staś Pilichowski z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
  • Maria Puchalska z Przedszkola Nr 8 w Elblągu
  • Lena Szczepkowska z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
  • Oliwia Stawicka z Przedszkola Nr 4 w Elblągu
  • Jan Świdnicki z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
  • Joanna Widomska z Przedszkola Nr 33 w Elblągu
  • Karolina Woźnicka z Przedszkola Nr 17 w Elblągu
  • Igor Woźnicki z Przedszkola Nr 17 w Elblągu

Fundatorami nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Elblągu oraz Fundacja Kierunek Rodzina. Wszystkie prace zostały zaprezentowane uczestnikom i gościom, a podczas uroczystości panowała bardzo podniosła atmosfera. Serdecznie gratulujemy dzieciom, rodzicom i rodzeństwu oraz wszystkim, którzy wsparli dzieci w ich przedsięwzięciu.