„Kangur” szansą na sukces matematyczny

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w porozumieniu z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu zwraca się z prośbą o zainteresowanie uczniów i ich rodziców Międzynarodowym Konkursem "Kangur Matematyczny".

Konkurs "Kangur Matematyczny" w 2018 roku odbędzie się 15 marca ( czwartek)
o godzinie 9.00 i przeprowadzony będzie w sześciu w kategoriach:

  • Żaczek - klasa II szkoły podstawowej
  • Maluch - klasy III i IV szkoły podstawowej
  • Beniamin - klasy V i VI szkoły podstawowej
  • Kadet - klasy VII szkół podstawowych i II gimnazjum
  • Junior - klasy III gimnazjum i I liceów i techników,
  • I,II i III zasadniczych szkół zawodowych
  • Student - klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń, który wpłaci 9 zł do szkolnego organizatora konkursu. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz na nagrody. Szkolni organizatorzy konkursu zgłaszają uczestników konkursu do dnia 18 stycznia 2018 roku.

Zgłoszenie uczestników konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnego 2017/2018 odbywa się drogą elektroniczną. Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta (jeżeli konto było założone w poprzednich latach to hasło i login są takie same), które należy założyć na stronie www.kangur-mat.pl. Uwaga! Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Opłatę konkursową należy wpłacić na konto:

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
Bank Zachodni WBK S.A nr 51 1090 1506 0000 0001 3191 7708

W tytule przelewu proszę wpisać: konkurs Kangur rejon elbląski oraz podać nazwę szkoły. Kserokopię dowodu wpłaty (proszę o wyraźne wpisanie nazwy szkoły) i zgodę dyrektora szkoły na organizację konkursu należy przesłać do 24 stycznia 2018 roku na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
"Kangur Matematyczny", ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Po otrzymaniu od Państwa kserokopii dowodu wpłaty potwierdzony będzie na stronie internetowej udział Państwa szkoły w konkursie. Plakat informujący o konkursie "Kangur 2018" można wydrukować ze strony www.kangur-mat.pl. Jeśli macie Państwo pytania, podaję swój numer telefonu 607 369 330, (55) 625 72 94

Organizator konkursu w rejonie elbląskim
Elżbieta Kurkiewicz