„Legenda obrazem naszej kultury” – konkurs

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Kołem Związku Ukraińców w Elblągu, Centralną Radę Romów w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskim do udziału w konkursie pt. „Legenda obrazem naszej kultury” w ramach projektu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”.

Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej różnorodność kultur, które wpisują się w dzieje naszego regionu, jako miejsca współistnienia wielu narodów i religii. Dzięki temu konkursowi współtworzymy i wypełniamy przestrzeń międzykulturową. Chcemy zainteresować uczniów i nauczycieli niematerialnym dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału
Konsultant W-MODN
Grażyna Rybicka