„Zmiany i nowe wyzwania w pracy dyrektora” – konferencja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na VI konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego „Zmiany i nowe wyzwania w pracy dyrektora”.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • „Efektywna organizacja i prowadzenie spotkań przez dyrektora szkoły placówki” – dr hab. Anita Frankowiak dyrektor Instytutu Dyplomacji, praktyk dyplomacji, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego i etykiety biznesowej, dyplomowany coach;
  • „Praca z uczniami z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi oraz ich rodzinami - dr. n. med. Tomasz Srebnicki - starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja odbędzie się w hotelu Miłomłyn Zdrój SPA & Vitality w Miłomłynie w dniach 15-16 marca 2018 r. Dojazd we własnym zakresie. Całkowity koszt za osobę wynosi 395 zł i obejmuje wykłady, wyżywienie oraz nocleg. Istnieje możliwość wyboru terminu dokonania opłaty:

  • całość – 395 zł do dnia 26 lutego 2018 roku,
  • lub zaliczka 100 zł do dnia 26 lutego 2018 roku + reszta – 295 zł – do dnia 30 marca 2018 roku.

Wpłaty proszę kierować na konto Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem Miłomłyn + nazwisko uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego 2018 roku. W załączeniu karta zgłoszenia, którą należy odesłać e-mailem zwrotnym na adres sekretariat@wmodn.elblag.pl lub na adres pocztowy: W-MODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, bądź faksem na nr 55 643 52 42. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Dyrektor W-MODN w Elblągu
dr Danuta Oleksiak

Załączone pliki: