Przyroda to przygoda

W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza na 5-godzinne warsztaty metodyczne pn. "Przyroda to przygoda, czyli edukacja przyrodnicza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ujęciu badawczym". Szkolenie odbędzie się 1 marca 2018 r. w godzinach 14.30 – 18.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu, ul. Węgrowska 1.

Warsztaty poprowadzi Iwona Mikulska. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 50 zł na konto Ośrodka Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 lub w kasie Ośrodka (ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg, pokój 243) z dopiskiem "przyroda to przygoda".

Serdecznie zapraszamy
Agata Urbańska, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Alicja Guła, konsultant ds. wychowania przedszkolnego