Konkurs Dendrologiczny 2018 – odsłona czwarta

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza gimnazja z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w IV edycji Konkursu Dendrologicznego. Głównym celem konkursu jest skierowanie uwagi młodzieży gimnazjalnej na bogactwo przyrody ojczystej a w szczególności zainteresowanie różnorodnością polskiej dendroflory oraz funkcjonowaniem ekosystemów leśnych.Warunkiem udziału w konkursie jest przysłanie deklaracji uczestnictwa i przeprowadzenie w etapie szkolnym warsztatów o tematyce leśnej. Wszystkie szczegóły i załączniki znajdą Państwo w szczegółowym Regulaminie.