I Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej niepublicznych placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na "I Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych".

Konferencja odbędzie się w hotelu Młyn Aqua SPA w Elblągu w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Dojazd we własnym zakresie. Całkowity koszt za osobę wynosi 450 zł i obejmuje wykłady, wyżywienie oraz nocleg. Dla osób, które nie będą korzystały z noclegów cena wynosi 350 zł.

Wpłaty proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem niepubliczna + nazwisko uczestnika. Po otrzymaniu wpłaty niezwłocznie wystawiamy fakturę. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do dnia 20 marca 2018 roku. W załączeniu karta zgłoszenia, którą należy odesłać e-mailem zwrotnym na adres sekretariat@wmodn.elblag.pl lub na adres pocztowy: W-MODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, bądź faksem na nr 55 643 52 42. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Serdecznie zapraszam.
Dyrektor W-MODN w Elblągu dr Danuta Oleksiak