Konferencja metodyczna nauczycieli wychowania fizycznego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu organizują w dniu 22.03.2018 r. konferencję metodyczną nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Uczeń zdolny w programach szkolenia sportowego (piłka nożna i piłka ręczna)”. Konferencja odbędą się we czwartek 22 marca 2018 r. od godz. 13.00 w hali MOS w Elblągu przy ul. Kościuszki 77 a.

Program szkolenia:

  • 13.00 – otwarcie konferencji
  • 13.10 – praktyka (piłka nożna, piłka ręczna)
  • 14.45 – teoria (szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej i piłce ręcznej na poziomie wojewódzkim i miejskim)
  • 15.15 – teoria (podstawa programowa, nowe rozporządzenia MEN dot. wf)
  • 15.45 – zakończenie konferencji, wręczenie zaświadczeń.

Proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach tel. lub SMS na nr tel. 601687022 do dnia 20.03.2018 r. (potwierdzenie udziału gwarantuje otrzymanie zaświadczenia).

Serdecznie zapraszam.
Lech Strembski – konsultant ds. wychowania fizycznego