Projekty i szkolenia Instytutu Goethego w Warszawie

Instytut Goethego w Warszawie od wielu lat podejmuje różne przedsięwzięcia skierowane do nauczycieli języka niemieckiego oraz ich uczniów, które mają promować język niemiecki i pomagać w jego nauce. W najbliższym okresie będą to trzy formy:

 1. Trzecia edycja konkursu dla uczniów „Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę” organizowanego we współpracy z Wydawnictwem Klett polega na przygotowaniu przez uczniów plakatu nawiązującego do tematu „Deutsch um uns herum” (szkoły podstawowe) oraz filmu reklamowego promującego język niemiecki oraz nawiązującego do tematu „Warum Deutsch?” (szkoły ponadgimnazjalne). W ramach projektu szkoły mają możliwość otrzymania jednego z 1000 pakietów (boxów) do nauczania i promocji języka niemieckiego. Zgłoszenia można składać do 15 maja 2018, a prace konkursowe przesyłać do 31 maja 2018. Osobą kontaktową w Instytucie jest pani Justyna Ciecharowska, mail: justyna.ciecharowska@warschau.goethe.org . Więcej informacji wraz z regulaminem można znaleźć na stronie projektu.
 2. Czwarta edycja Akademii Letniej dla Nauczycieli Języka Niemieckiego odbędzie się w dniach 2 – 6 lipca 2018 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Jest ona adresowana do nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół z całej Polski. Jej celem jest zapoznanie uczestników z nowymi trendami w dydaktyce i metodyce nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, prezentacja innowacyjnych pomysłów na lekcje języka niemieckiego, a także wymiana doświadczeń. Nauczyciele mają możliwość wziąć udział w 2 dowolnie wybranych seminariach, prowadzonych przez wykładowców z Niemiec. Wstępna lista seminariów w tym roku wygląda następująco:
  • Ergebnisorientiert und motivierend in der Primarstufe unterrichten,
  • „Wie krieg‘ ich das hin?“ – Aussprache unterrichten,
  • Landeskundliches Lernen zum Anfassen und Mitmachen an Stationen,
  • Wie kann ich mein Lehrwerk digital "aufpeppen“,
  • Theatermethoden im DaF-Unterricht – Schüler zum freien Sprechen animieren,
  • Wie gelingt Interaktion? – Didaktisch-methodische Prinzipien des DaF-Unterrichts,
  • Globales Lernen und Literatur im Deutschunterricht.Dodatkowo można też wziąć udział w warsztatach jednego z wybranych wydawnictw oraz w warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Goethego w Warszawie. Szczegółowego programu, formularza zgłoszeniowego oraz innych informacji należy szukać najlepiej na stronie organizatora od dnia 7 maja 2018. Przy zgłaszaniu się należy dołączyć do formularza online potwierdzenie przelewu za wyżywienie na konto Instytutu. W ubiegłych latach opłata wynosiła 150 złotych. Uczestnik lub jego szkoła ponosi również koszty przejazdu i noclegu.
 3. Projekt Fokus Grundschule jest prowadzony – podobnie jak wciąż odbywające się szkolenia w ramach programu DELFORT – przez Instytut Goethego w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jego celem jest docieranie do wszystkich zakątków Polski i proponowanie warsztatów dydaktyczno-metodycznych z zakresu nauczania języka niemieckiego. Istnieje możliwość zorganizowania takich warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych jesienią 2018 w Elblągu, być może także w Iławie. Pani Ksenia Herbst-Buchwald, edukator tego programu, zaproponowała warsztaty „Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody do pracy w szkole podstawowej” - „Kinder lernen anders – Unterrichtsprinzipien im DaF - Unterricht in der Grundschule“. Próbowałem zorientować się, jaka byłaby skala zainteresowania tą formą, rozsyłając do wszystkich szkół podstawowych na terenie działania W-MODN w Elblągu – przy okazji zawiadamiania nauczycieli o szkoleniu w lutym i marcu – informację z prośbą o wstępną deklarację, niestety odpowiedzi – czy to mailowo czy też na szkoleniu – było niewiele. Chciałbym jeszcze raz poprosić innych zainteresowanych o ewentualne zgłoszenie się na adres j.kruza@wmodn.elblag.pl do dnia 27 kwietnia 2018.

Ponieważ od dłuższego czasu daje się zaobserwować bardzo mała aktywność nauczycieli języka niemieckiego ze szkół położonych na terenie działania W-MODN w Elblągu w zakresie uczestnictwa w szkoleniach i różnorakich przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut Goethego a także inne instytucje zewnętrzne, chciałbym po raz kolejny zachęcić do jej wzmożenia, odwołując się do zmian w oświacie, jakie ostatnio już nastąpiły albo nastąpią od 1 września 2018:

 • W „Warunkach i sposobie realizacji nowej podstawy programowej”, których realizacja staje sie obowiązkowa, istnieje zapis, iż w szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi np. konkursy.
 • Na nauczycieli będzie nałożony obowiązek zawodowego doskonalenia się zgodnie z potrzebami szkoły. Będzie on dotyczył wszystkich nauczycieli (również dyplomowanych) i będzie egzekwowany przy ocenie pracy nauczyciela dokonywanej w procesie awansu nauczyciela albo regularnie w ciągu 3 lat. W projekcie stosownego rozporządzenia wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela na każdym stopniu awansu zawodowego jest zawarte „ doskonalenie / wykorzystanie / itp. wiedzy i umiejętności, zdobytych w ramach doskonalenia zawodowego, zwłaszcza na szkoleniach z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki oraz prawa”.

W związku z powyższym zachęcam także do udziału w różnorakich formach doskonalenia proponowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, w tym w szkoleniach prowadzonych przez konsultantów języków obcych. Pierwszą taką formą jesienią 2018 będzie seminarium „Nauczanie języka obcego w szkole ponadpodstawowej zgodnie z nową podstawą programową”. Dalszych informacji o ofercie szkoleń – w tym rozszerzonej dla nauczycieli języka niemieckiego – proszę szukać w miarę regularnie na niniejszej stronie internetowej, na której przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 zostanie także opublikowany aktualny informator o formach doskonalenia.

Konsultant języka niemieckiego
Jan Kruza