XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Elblągu

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu informuje, że etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137.

Organizatorem merytorycznym i patronem OWE jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w bieżącym roku szkolnym pełni rolę Okręgowego Komitetu OWE dla uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego i wspólnie z Instytutem Politechnicznym PWSZ w Elblągu organizuje etap okręgowy Olimpiady. Patronat honorowy nad eliminacjami okręgowymi XXXIII OWE w województwie warmińsko-mazurskim objął prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu. Organizacja OWE w Elblągu jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Do eliminacji stopnia wojewódzkiego/okręgowego z terenu Warmii i Mazur zakwalifikowało się 43 uczniów z 22 szkół.

Uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego OWE oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 14 kwietnia 2018 r. na etapie okręgowym w Elblągu.

Magdalena Jankun, p.o. kierownika ECEE