Terapia ręki

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje w dniach 27-28 kwietnia 2018 r. od godz. 15.00 w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8, dwudniowy kurs doskonalący pt: "Terapia ręki". Na szkolenie można się zapisać za pomocą formularza. Szczegółowe informacje zawarte w załączniku.

Informacji udziela Marlena Szwemińska - konsultant ds pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej m.szweminska@wmodn.elblag.pl tel. 55 625 72 96.