Nowy numer „Doskonalenia Otwartego”

Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru „Doskonalenia Otwartego”. Tym razem motywem przewodnim wydania jest szeroko rozumiana zmiana: jako nieodłączny element naszego życia, jako reforma i wreszcie jako modyfikowanie tego, co już znamy, co oswoiliśmy, ale na co powinniśmy być może spojrzeć z innej strony.
Zdaję sobie sprawę, że funkcjonowanie szkoły w czasie nieustannych zmian jest utrudnione, dlatego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, autorzy zamieszczonych w „Doskonaleniu Otwartym” artykułów kierowali się ideą wsparcia wszystkich nauczycieli i dyrektorów w tej trudnej pracy. Przecież samo wspomaganie jest nie tylko jednym z podstawowych zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ale i wartością ważną dla wszystkich konsultantów w nim zatrudnionych.

W zadaniu tym spotykamy się także z innymi instytucjami: biblioteką pedagogiczną i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ale i z Państwem, odbiorcą naszych usług. Pragniemy, by wspomaganie było jak najbardziej dopasowane do potrzeb tych wszystkich, którzy chcą z niego skorzystać bądź poszukują nowego spojrzenia czy inspiracji, dlatego znajdą tu Państwo artykuły skierowane do nauczycieli przedmiotowców oraz takie, które dotyczą zagadnień ogólnoszkolnych, w tym psychologii.

Mam nadzieję, że nasze propozycje okażą się przydatne. Życzę Państwu przyjemnej i inspirującej lektury.

Dr Danuta Oleksiak, dyrektor Ośrodka