„Ziemia planeta życia” – wyniki wiosennych konkursów dla uczniów klas I-VI SP

W-MODN w Elblągu ECEE informuje, że zostały rozstrzygnięte wiosenne konkursy o tematyce ekologicznej adresowane do uczniów SP z województwa warmińsko-mazurskiego. Tegoroczny konkurs ilustracji i konkurs poetycki przebiegał pod hasłem „Ziemia – planeta życia”.

Na konkurs poetycki każdy uczeń mógł przedstawić jeden wiersz wyrażający w sposób artystyczny swoją fascynację Ziemią – planetą życia, a także troskę o nią - szczególnie w kontekście swojej Małej Ojczyzny. Prawie wszystkie nadesłane wiersze spełniły warunki regulaminowe i choć różniły się nieco pod względem artystycznym, to wszystkim autorom serdecznie gratulujemy inwencji twórczej i zaakcentowania troski o nasza Ziemię. Wśród wielu nadesłanych wierszy znalazły się prawdziwe perełki i za nie ich autorom przyznano nagrody i wyróżnienia.

Załączone pliki: