Plener malarski „Pejzaż nadmorski”

Serdecznie zapraszam do udziału w plenerze malarskim, który będzie przebiegał pod hasłem „Pejzaż nadmorski”. Celem naszego spotkania jest rozwijanie zainteresowań, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, wspólne działanie z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości uczestników.

Plener odbędzie się w dniach 8 - 9 czerwca 2018 roku w pensjonacie „Kalina” w Jantarze, opłatę w wysokości 170 zł należy przelać na konto Banku Handlowego 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem „Plener malarski” + nazwisko uczestnika. Dojazd do Jantara we własnym zakresie. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z organizatorem pleneru (tel.55 625 72 92), w sprawach dotyczących płatności z księgowością W-MODN w Elblągu panią Anną Należny (a.nalezny@wmodn.elblag.pl). Osoby zainteresowane otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy program spotkania.

Mam nadzieję, że nasze pierwsze spotkanie wpłynie znacząco na rozwój naszego warsztatu pracy oraz będzie przebiegało w atmosferze kreatywności
i wzajemnej życzliwości. Serdecznie zapraszam.

Łukasz Kogut
konsultant ds. edukacji artystycznej