Wyniki konkursu „Legenda obrazem naszej kultury”

Prezentujemy Państwu wyniki konkursu zrealizowanego w ramach projektu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Koło Związku z Ukraińców w Elblągu, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu. Patronat honorowy objął Wojewoda warmińsko-mazurski Pan Artur Chojecki.

Celem konkursu było zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu Warmii, Mazur i Powiśla, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią oraz rozwijanie literackich zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych. Wpłynęło ponad 180 prac. Komisja wyłoniła zwycięzców w różnych kategoriach. Podsumowanie konkursu odbędzie się 24 maja 2018r o godz. 11:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, gdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wręczone zostaną nagrody ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – Artura Chojeckiego, Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu; Koło Związku Ukraińców w Elblągu, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Elblągu, Tomasza Niewierko Belor Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Załączone pliki: