XI Konferencja Pedagogów Szkolnych

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ma przyjemność zaprosić Państwa na XI Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na realizację, ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zdrowie psychiczne uczniów. Doświadczenie poprzednich edycji konferencji, diagnoza potrzeb szkoleniowych pedagogów skłania do kontynuacji i realizacji w/w formy. Konferencja jest bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, planowania pracy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Konferencja służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska. Osobami prowadzącymi zajęcia będą: Dorota Macander, Irena Sorokosz, Rafał Łuczak.

Dorota Macander. Psycholog, trenerka warsztatu psychologicznego - Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, na kierunku: „Trener psychologicznego warsztatu grupowego”.
Od wielu lat pracuje jako nauczyciel – konsultant w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, jest kierownikiem Wydziału Wychowania i Profilaktyki. Głównym obszarem działalności jest profilaktyka zachowań problemowych/ ryzykownych dzieci i młodzieży (profilaktyka uzależnień, agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy). Współautorka ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, koordynowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Trenerka rekomendowanych programów profilaktycznych, jak: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Szkolna interwencja profilaktyczna”, „Unplugged” oraz „Golden Five”. Autorka programów szkoleniowych dla nauczycieli i specjalistów z oświaty, a także kilku publikacji z obszaru wychowania i profilaktyki; prowadzi szkolenia (m. in. warsztaty), występuje na konferencjach profilaktycznych.

dr Irena Sorokosz. Tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim w 2004 r. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży - 1998 oraz I stopnia w zakresie Poradnictwa i opieki psychologicznej. Karierę zawodową rozpoczęła w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jako psycholog, diagnosta i terapeuta. Pracowała także jako psycholog szkolny oraz nauczyciel psychologii w klasach licealnych. Od 1999 r. pracuje na uczelni - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, jako adiunkt, prorektor ds. organizacyjnych. W dorobku naukowym posiada ponad 60 artykułów i dwie monografie naukowe. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych, relacji interpersonalnych, doradztwa zawodowego. Członek Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Myliusa.

dr Rafał Łuczak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Specjalista Psychiatra. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego - KARANEM - Stacjonarnym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Elblągu.

Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 5 czerwca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym "Bałtyk"w Stegnie. Całkowity koszt konferencji wynosi 350 zł i obejmuje wykłady, nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Dojazd do Stegny we własnym zakresie. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z kierownikiem konferencji.

Zwracam się z prośbą do Pani/a Dyrektor/a o dofinansowanie konferencji lub, jeżeli istnieje możliwość, całkowite pokrycie kosztów szkolenia. Opłatę można wnieść w całości lub w ratach. Należy przelać ją na konto W-MODN do dnia 30 maja 2018 roku (w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłaty). Opłatę za konferencję proszę kierować na konto: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 obowiązkowo z dopiskiem "XI Konferencja Pedagogów + nazwisko uczestnika".

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 maja 2017 roku, pod adresem W-MODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Bożena Rokicka, nr faxu 55 625 72 92, lub e-mail b.rokicka@wmodn.elblag.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Bożena Rokicka, nauczyciell konsultant ds. pedagogiki i opieki

Załączone dokumenty: