Szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”. Celem szkolenia jest racjonalne planowanie zadań w ramach kontroli zarządczej tak, aby służyły rozwojowi szkoły/placówki.

Osobą prowadzącą będzie pan Marcin Popławski, edukator i trener zajmujący się tematami z zakresu finansowania i zarządzania oświatą; autor opracowań z zakresu zarządzania w oświacie, w szczególności kontroli zarządczej.

Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2018 roku w godz. 10.00 – 15.30 (6 godz. dydaktycznych) w siedzibie W-MODN w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 125. Odpłatność w wysokości 95 zł, należy uiścić do dnia 8 czerwca 2018 roku na konto Ośrodka - Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem "kontrola zarządcza + nazwisko uczestnika".

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 8 czerwca 2018 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam
dr Danuta Oleksiak
Dyrektor W-MODN w Elblągu