Podsumowanie konkursu „Legenda obrazem naszej kultury”

24 maja 2018r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Czerniakowskiej w Elblągu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu „Legenda obrazem naszej kultury”. Była to kolejna już odsłona konkursu plastycznego, promującego mniejszości narodowe i etniczne naszego województwa, organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Kołem Związku Ukraińców w Elblągu, Centralną Radą Romów w Polsce, Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu oraz Polskim Towarzystwem Historycznym w Elblągu.

Konkurs „Legenda obrazem naszej kultury” to jedno z działań w ramach programu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów niematerialnym dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu Warmii, Mazur i Powiśla, a także rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią oraz rozwijanie literackich zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ideą konkursu było przybliżenie w formie plastycznej i literackiej różnorodności kultur, które wpisują się w dzieje naszego regionu, jako miejsca współistnienia wielu narodów i religii. Dzięki temu konkursowi współtworzymy i wypełniamy przestrzeń międzykulturową. Na konkurs wpłynęło 192 prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz nauczycieli naszego województwa. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać ilustrację lub komiks do jednej z pięciu zaproponowanych legend z różnych kultur, nauczyciele natomiast w oparciu o nie stworzyć ciekawy scenariusz lekcji. Komisja oceniała prace według kryteriów zamieszczonych w regulaminie.
Na uroczystość podsumowania przybyli nie tylko uczestnicy konkursu i ich opiekunowie ale również dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Elblągu – Pani Małgorzata Adamowicz, PWSZ w Elblągu – Pani Ewa Leszczyńska, Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu- Pani Róża Kańkowska, Koła Związku Ukraińców w Elblągu – Pan Andrzej Szmigielski, Centralnej Rady Romów w Polsce – Pani Iza Stankiewicz.

Nagrody ufundowane były przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Koło Związku Ukraińców w Elblągu, Centralną Radę Romów w Polsce, Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Elblągu oraz firmę Ogólnobudowlaną KON-STONE - Szymon Konwent, Tomasz Niewierko Belor Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Uroczystość uświetniły występy w wykonaniu uczniów Damiana Bojanowskiego i Pawła Szukiewicza z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu pod kierunkiem Pani Anny Wojak, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach pod kierunkiem Natalii Szelest oraz przedstawiciela mniejszości ukraińskiej Pana Ryszarda Maczyszyna. Inscenizację „Legendy o Piekarczyku” wykonali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rysickiej.

- „Uprzedzenia wynikają z nieznajomości, z braku zrozumienia odmiennych kultur, obyczajów czy zachowań. W konkursie Legenda obrazem naszej kultury uczniowie tolerancję namalowali pędzlem i piórem” – podsumowała w swoim krótkim wystąpieniu pani Iza Stankiewicz.

Po rozdaniu nagród odbył się wernisaż prac plastycznych oraz słodki poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Obecnie wszystkie nagrodzone prace zostały wystawione w Muzeum Regionalnym w Tolkmicku przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

W imieniu Organizatorów
Grażyna Rybicka, Irena Poździech
Konsultantki W-M ODN w Elblągu

Załączone pliki: