Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż we wrześniu i październiku 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich) ze szkół ponadpodstawowych.

Tematem seminarium jest „Nauczanie języka obcego w szkole ponadpodstawowej zgodnie z nową podstawą programową”. Oprócz prezentacji i analizy nowej podstawy programowej języka obcego, która do szkół ponadpodstawowych wchodzi z dniem 1 września 2019, zostanie także określony oczekiwany poziom umiejętności uczniów po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. W terminie późniejszym uczestnikom zostanie udostępniona lub przesłana pocztą elektroniczną prezentacja z seminarium.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali 316 Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 spotkania dla osób uczących w szkołach z Elbląga, Pasłęka i Gronowa Górnego odbędą się w dwóch terminach:

  • 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 14.00,
  • 26.09.2018 (środa), godz. 14.00.

Najpóźniej w środę 12.09.2018 zostaną wysłane drogą elektroniczną do sekretariatów szkół ponadgimnazjalnych zawiadomienia o seminarium. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów odnośnie ochrony danych osobowych zgłoszenia na wszystkie szkolenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Celem zgłoszenia się na na w/w spotkania w Elblągu należy wypełnić formularz.

Planowane wstępnie terminy spotkań w pozostałych powiatach:

  • 1.10.2018 (poniedziałek) – Ostróda,
  • 4.10.2018 (czwartek) – Braniewo,
  • 10.10.2018 (środa) – Działdowo,
  • 17.10.2018 (środa) – Bartoszyce,
  • 22.10.2018 (poniedziałek) – Lidzbark Warmiński,
  • 24.10.2018 (środa) – Iława (także dla nauczycieli z powiatu nowomiejskiego).

Informacje o godzinach i miejscach spotkań oraz ewentualnych zmianach terminów będą wysyłane sukcesywnie do sekretariatów szkół pocztą elektroniczną. Zasady zgłaszania się na poszczególne szkolenia są identyczne jak dla w/w spotkań w Elblągu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantem ds. języka angielskiego Mariolą Chodakowską-Malkiewicz (m.chodakowska@wmodn.elblag.pl) pod nr tel. 55 625 72 98 oraz konsultantem ds. języka niemieckiego Janem Kruzą (j.kruza@wmodn.elblag.pl) pod nr tel. 55 625 72 89.

Ze względu na aktualność i wagę tematu serdecznie zapraszamy na spotkania.

Konsultant języka angielskiego Maria Chodakowska-Malkiewicz
Konsultant języka niemieckiego Jan Kruza