Grant Kuratora KO w Olsztynie – warsztaty Olsztyn

W imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zapraszamy zainteresowanych na niżej wymienione szkolenia:

  • Grant „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego - warsztaty Olsztyn” [szczegółowe informacje]
  • Grant „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty - warsztaty Olsztyn” [szczegółowe informacje]
  • Grant „Każdy uczeń ma talent - odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności - nauczyciel w roli tutora, mentora, coacha - warsztaty Olsztyn” [szczegółowe informacje]