Warsztaty pt. „Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół średnich na powiatowe warsztaty pt. "Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski". Podczas warsztatów poruszana będzie następująca problematyka:

  • Założenia i filozofia zmiany w Podstawie programowej dla szkół średnich. Zadania szkoły.
  • Najważniejsze założenia podstawy programowej z języka polskiego.
  • Metodyka kształcenia literackiego i kulturowego w kontekście elementów retoryki i samokształcenia

Warsztaty poprowadzi Beata Gadomska – konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego. Zgłoszenia należy dokonać w wersji elektronicznej, wypełniając formularz. Warsztaty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Koszt udziału w warsztacie: 10 zł. Wpłaty proszę kierować na konto Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, nr konta: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia i dopisek: „Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – język polski”.

Dodatkowych informacji udziela organizator – Beata Gadomska, konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego (kontakt b.gadomska@wmodn.elblag.pl lub tel. 55 625 72 87).

Beata Gadomska
konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego