„Mój dom…” – warsztaty plastyczne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wychowawców internatów oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „Mój dom”.

Celem warsztatów jest kształcenie aktywności twórczej dzieci i wychowanków, ćwiczenia praktyczne – tworzenie pracy plastycznej wybraną metodą, wyposażenie nauczyciela w praktyczny warsztat niezbędny w pracy z uczniem podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych.

Termin warsztatów 27 XI 2018 r. (wtorek — godz. 14:00) - sala 316. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 20 zł na konto Ośrodka: Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem: SEA1.

Serdecznie zapraszam, Łukasz Kogut — konsultant ds. przedmiotów artystycznych.