Konsultanci W-MODN w Elblągu, mediatorzy przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak, zapraszają wszystkich zainteresowanych na VI edycję kursu mediatora sądowego. Kurs jest organizowany we współpracy z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu. ...czytaj dalej Kurs mediatora sądowego

Informuję, iż dnia 10 lutego 2017 upływa termin zgłoszeń na szkolenia organizowane przez Deutsche Auslandsgesellschaft w Lubece. Od tego roku zgłoszenia należy kierować bezpośrednio na adres info@deutausges.de. Formularz zgłoszeniowy i wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie startowej DAG www.deutausges.de. ...czytaj dalej Szkolenia Deutsche Auslandsgesellschaft dla nauczycieli języka niemieckiego

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych specjalności na bezpłatne warsztaty metodyczne pt."Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). Warsztaty planowane są na dzień 07.02.2017 (wtorek). Początek zajęć o godz. 14.00 (5 jednostek dydaktycznych). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt.”Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż w lutym 2017 odbędą się spotkania dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego z liceów ogólnokształcących i techników. Tematem seminarium będą „Wnioski z analizy zadań sprawiających uczniom problemy podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym w roku 2016. Wymagania podstawy programowej a realizacja elementów polecenia w wypowiedzi pisemnej”. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadgimnazjalnych