Dyrektor W-MODN w Elblągu oraz konsultant ds. pedagogiki specjalnej serdecznie zapraszają psychologów na warsztaty p.t. „Szkoła jako ważne miejsce kształtowania postaw i respektowania norm społecznych”, które odbędzie się 11 maja 2016 roku w W-MODN w Elblągu, w sali 316, w godz. 12.00 – 14.00. Celem szkolenia jest realizacja przez szkoły (w stopniu wysokim) wymagań państwa w tym zakresie. ...czytaj dalej Warsztaty p.t. „Szkoła jako ważne miejsce kształtowania postaw i respektowania norm społecznych”

W dniach 25-26 kwietnia b.r. młodzi przyrodnicy z warmińsko-mazurskich szkół spotkali się w Elblągu w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, aby podzielić się swoją wiedzą na temat roli wody w krajobrazie Warmii i Mazur. Ze względu na duże zainteresowanie tematem „Wody znane i nieznane”, forum przebiegało w dwóch turach: 25 kwietnia 2016 roku dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, drugi dzień 26 kwietnia należał do nauczycieli i młodzieży z gimnazjów i liceów. ...czytaj dalej 2-dniowe Forum Młodych Ekologów w Elblągu

Zapraszam na konferencję organizowaną we współpracy z Oxford University Press dla nauczycieli języka angielskiego w dniu 04.05.2016 w godz. 14.00-16.15. w siedzibie W-MODN w Elblagu, ul. Wojska Polskiego 1, sala nr 125, I piętro. Konferencja składa się z dwóch sesji. ...czytaj dalej Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego

Serdecznie zapraszamy na 15 godzinny kurs doskonalący realizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pt "Metoda werbo-tonalna", który odbędzie się 28 – 29 maja 2016 r. (sobota - niedziela) od godz. 9.00 w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8. Szkolenie będzie przeprowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych* - dyplomowany logopeda, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Metody werbo-tonalnej z Warszawy.
...czytaj dalej Kurs doskonalący „Metoda werbo-tonalna”