Serdecznie zapraszam na warsztat metodyczny "Matematyka na progu klasy czwartej, czyli jak diagnozować i wspierać matematyczny rozwój uczniów w klasach I-III", który odbędzie się w dniach do wyboru: 10 grudnia 2015 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 18.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu, ul. Sadowa 2. Zajęcia poprowadzi p. Iwona Mikulska. ...czytaj dalej Matematyka na progu kl. IV – dodatkowy termin

Nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych zapraszamy na warsztat metodyczny pt. "Szkolny Remiks Ucznia Desktop, czyli Linux dla szkół.", podczas którego będą mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat systemu operacyjnego Linux, jego instalacji i wykorzystaniu nie tylko w szkole, ale np. w domu, czy w firmie. ...czytaj dalej Warsztat metodyczny pt. „Szkolny Remiks Ucznia Desktop, czyli Linux dla szkół.”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na kurs kwalifikacyjny – wczesne nauczanie języka angielskiego (metodyka). Oferta dotyczy podniesienia kwalifikacji bądź ich uzupełnienia w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. ...czytaj dalej Język angielski we wczesnej edukacji – kurs kwalifikacyjny

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli edukacji przyrodniczej (I, II, III etap edukacyjny) na warsztaty "Mydło i pachnidło", które odbędą się 8 grudnia 2015 r., o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu. ...czytaj dalej Warsztaty wyrobu świec i mydeł dla nauczycieli edukacji przyrodniczej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach zapraszają do udziału w seminarium pn. "Kształcenie zawodowe w szkole specjalnej". Seminarium odbędzie się dnia 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 13.
...czytaj dalej Seminarium pn. „Kształcenie zawodowe w szkole specjalnej”

23 listopada odbyły się warsztaty pn. "Uczenie się przez doświadczenie – wykorzystanie eksperymentów i zabaw kreatywnych do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym". Na szkoleniu zostały zaprezentowane proste eksperymenty oraz doświadczenia przyrodnicze inspirujące do samodzielnego działania i myślenia uczniów, a także sposoby rozwiązywanie problemów opierające się na stawianiu hipotez oraz ich weryfikacji w praktycznym działaniu. ...czytaj dalej Uczenie się przez doświadczenie

12, 16 i 18 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę". W myśl obowiązującego prawa nauczyciele przedszkola zobligowani są do prowadzenia obserwacji dzieci w przedszkolu oraz dokonania analizy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym ich pójście do szkoły.  ...czytaj dalej Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę

Konsultanci W-MODN w Elblągu, mediatorzy przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak, zapraszają wszystkich zainteresowanych na V edycję kursu mediatora sądowego. Kurs jest organizowany we współpracy z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

...czytaj dalej Kurs mediatora sądowego