Zapraszamy na warsztat metodyczny pt. "Od Juliusza Cezara do VeraCrypt, czyli rzecz o szyfrowaniu. Część I." podczas którego przedstawione zostaną podstawy szyfrowania informacji, które będzie można wykorzystać do przeprowadzenia ciekawej lekcji zajęć komputerowych lub informatyki. Uczestnicy zdobędą również umiejętności niezbędne do szyfrowania prywatnych dokumentów (plików) z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. ...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2016 roku (arkusze standardowe). Przypominam, iż uczniowie liceów zdawali egzamin w nowej formule w tym roku po raz drugi, a uczniowie techników po raz pierwszy. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2016 z języków obcych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli biologii i edukacji przyrodniczej na bezpłatną jesienną konferencję metodyczną z tematem przewodnim "Jedna podstawa programowa, różne rozwiązania metodyczne w aktywnej edukacji przyrodniczej". ...czytaj dalej Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii i edukacji przyrodniczej

Prezentujemy Państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki przeprowadzonego w maju 2016 roku (Nowa Formuła, arkusze standardowe, poziom podstawowy). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury

W-MODN w Elblągu zaprasza dyrektorów szkół i placówek na warsztaty pt.”Nadzór pedagogiczny, kontrola wewnętrzna dyrektora”. Podczas warsztatów omówione zostanie rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – kontrole planowe i doraźne wynikające z potrzeb pracy szkoły i placówki. Warsztaty odbędą się 19.10.2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 316. ...czytaj dalej Warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek pt. „Nadzór pedagogiczny, kontrola wewnętrzna dyrektora”