Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli edukacji przyrodniczej na warsztaty terenowe w ramach rejsu szlakiem Kanału Elbląskiego, które odbędą się w środę 29 czerwca 2016 roku. Warsztaty odbędą się na szlaku wodnym prowadzącym z Elbląga przez jezioro Druzno i pochylnie na Kanale Elbląskim. ...czytaj dalej Rejs szlakiem Kanału Elbląskiego – zajęcia terenowe

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza szkoły do udziału w projekcie "Rola regionu warmińsko-mazurskiego w dobie wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego". Patronat honorowy nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ...czytaj dalej Projekt „Rola regionu warmińsko-mazurskiego w dobie wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, CSE „Światowid” i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zapraszają nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego na warsztaty teatralne, które odbędą się 8 czerwca 2016 r. w siedzibie CSE „Światowid” w Elblągu o godz. 15.00.

...czytaj dalej Warsztaty teatralne

Ideą naszego konkursu jest zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań w edukacji przyrodniczej, które rozbudzą dziecięcą ciekawość, dostarczą wiedzy i będą ekscytująca zabawą w okresie wiosenno-letnim. Zachęcamy nauczycieli do twórczego wykorzystania ogrodów przedszkolnych w edukacji przyrodniczej dzieci w celu rozwijania w nich pasji badawczych.

...czytaj dalej Konkurs dla przedszkoli z cyklu „Warto zobaczyć – warto przeżyć” pod hasłem „Zielona edukacja – twórcze ogrody”

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i Senacka Komisja Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie popularyzującym twórczość Henryka Sienkiewicza "Obrazki z Sienkiewicza". Termin zgłoszenia szkoły do konkursu został przedłużony i upływa 20 maja. Zgłoszenia można składać na adres: biuro@wcisla.senat.pl (szczegóły, regulamin)