W ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej W-MODN w Elblągu przeprowadzi konferencje dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W załączonych dokumentach podajemy ich harmonogram. Udział w konferencjach jest nieodpłatny.
...czytaj dalej Wdrażanie nowej podstawy programowej – konferencje

Konsultanci ds. chemii oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych specjalności na bezpłatne warsztaty metodyczne pt. "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję z cyklu "Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" pod hasłem "Metody i sposoby nauki czytania na polskim rynku edukacyjnym" realizowaną w dniu 29 marca 2017 o godz. 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, sala 125, ul Wojska Polskiego 1. ...czytaj dalej III Konferencja z cyklu „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Informujemy zainteresowanych, że listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, arkusze (materiały) konkursowe oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego są opublikowane na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie (laureaci, arkusze i modele odpowiedzi). Wszystkim laureatom i finalistom oraz ich nauczycielom i rodzicom gratulujemy sukcesu!

Przewodniczący Komisji Konkursowych
z biologii, chemii, historii i języka polskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody (laptop, tablet, czytnik e-book), zgłoszenia do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie organizatora.