Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń na rok szkolny 2016/17. Zostały one zebrane w Informatorze, który zawiera m. in. szkolenia rad pedagogicznych i warsztatów przedmiotowych. Będą one oczywiście wzbogacane o nowe propozycje, o czym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2016 roku (arkusze standardowe). Przypominam, iż uczniowie liceów zdawali egzamin w nowej formule w tym roku po raz drugi, a uczniowie techników po raz pierwszy. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2016 z języków obcych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli biologii i edukacji przyrodniczej na bezpłatną jesienną konferencję metodyczną z tematem przewodnim "Jedna podstawa programowa, różne rozwiązania metodyczne w aktywnej edukacji przyrodniczej". ...czytaj dalej Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii i edukacji przyrodniczej

Prezentujemy Państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki przeprowadzonego w maju 2016 roku (Nowa Formuła, arkusze standardowe, poziom podstawowy). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury

W-MODN w Elblągu zaprasza dyrektorów szkół i placówek na warsztaty pt.”Nadzór pedagogiczny, kontrola wewnętrzna dyrektora”. Podczas warsztatów omówione zostanie rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – kontrole planowe i doraźne wynikające z potrzeb pracy szkoły i placówki. Warsztaty odbędą się 19.10.2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 316. ...czytaj dalej Warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek pt. „Nadzór pedagogiczny, kontrola wewnętrzna dyrektora”

WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego III i IV etapu nauczania na seminarium pt. "Rola polonisty w szkołach ponadpodstawowych". Podczas seminarium poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Rola polonisty w szkołach ponadpodstawowych”