W ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej W-MODN w Elblągu przeprowadzi konferencje dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W załączonych dokumentach podajemy ich harmonogram. Udział w konferencjach jest nieodpłatny.
...czytaj dalej Wdrażanie nowej podstawy programowej – konferencje

Konsultant ds. przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego W-M ODN w Elblągu zaprasza na bezpłatne warsztaty metodyczne z aktywizujących metod i technik realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego pn. "Piękno w zawodach zaklęte". ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne z aktywizujących metod i technik realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego pn. „Piękno w zawodach zaklęte”.

Serdecznie zapraszamy na 15 godzinny kurs doskonalący realizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pt. „Metoda werbo-tonalna”, który odbędzie się 20 – 21 maja 2017 r. (sobota - niedziela) od godz. 10.00 w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Slusarska 8. ...czytaj dalej „Metoda werbo-tonalna” – kurs doskonalący

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz W-MODN w Elblągu zapraszają kadrę kierowniczą i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Podczas konferencji poruszana będzie następująca problematyka: ...czytaj dalej Konferencja dla kadry kierowniczej, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli specjalistów i nauczycieli przedmiotów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. ...czytaj dalej Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań