Zachęcam do zapoznania się z propozycją scenariusza lekcji z elementami oceniania kształtującego. Scenariusz dotyczy lekcji przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej, opracowany przez nauczycielkę przyrody i geografii Zespołu Szkół w Rychlikach- Alicję Kasperowicz.

Magdalena Jankun, nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, oceniania i egzaminowania, programów nauczania i ICT, trener przedsiębiorczości.

24 maja 2017 roku (środa) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu w ramach realizacji projektu „Szkolny ogród - poznaję, doświadczam, uczę się” odbyła się terenowa zabawa edukacyjna pod hasłem „Na pomoc pszczołom”. Głównym celem zabawy było zapoznanie uczniów z pożyteczną rolą pszczół oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb: ruchu na świeżym powietrzu, poszukiwania, doświadczania, a wszystko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. ...czytaj dalej Na pomoc pszczołom

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”. ...czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”

tytul20 maja 2017 roku grupa nauczycieli edukacji przyrodniczej pod opiekuńczymi skrzydłami Wiesławy Kamińskiej - kierownika ECEE i Janiny Meller - konsultanta ds. biologii WMODN w Elblągu, wyruszyła w podróż przez Warmię i Mazury. Poszukiwanie wielokulturowości regionu w krajobrazie Warmii i Mazur zaczęliśmy od Galin. Galiny, to pięknie odrestaurowany majątek ziemski z Pałacem z XVI wieku, dziewiętnastowiecznym Folwarkiem, romantycznym parkiem i ponad 200 ha lasów, łąk, pastwisk i stawów. ...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Śladami dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na styku Warmii i Mazur. Reszel i okolice”.

DSC05931Fascynującą wędrówkę przez pałace, dwory i zespoły pałacowo-parkowe zafundowali uczestnikom Forum Ekologicznego w Elblągu jego uczestnicy a zarazem twórcy – laureaci konkursu plastycznego, literackiego i prezentacji multimedialnych. Forum w kategorii szkół podstawowych odbyło się w dnia 26 kwietnia 2017 r., a dzień później 27 kwietnia na Forum spotkali się uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
...czytaj dalej Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław. Refleksje pokonkursowe.