Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2018 roku (arkusze standardowe). W przypadku języka angielskiego i niemieckiego zawierają one - dzięki pozyskaniu danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży - także arkusze z wynikami poszczególnych zadań cząstkowych z podziałem na licea ogólnokształcące i technika, co umożliwi nauczycielom miarodajne porównanie wyników ich uczniów z wynikami szkół tego samego typu oraz wyciągnięcie bardziej trafnych wniosków niż dotychczas. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2018 z języków obcych

Serdecznie zapraszamy na 6 godzinne warsztaty realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pt. „Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędą się 27 października 2018 (sobota) od godz. 9.00 w Przedszkolu nr 19 ul. Ślusarska 8 w Elblągu.
...czytaj dalej Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza przedszkola z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie na projekt „Jesień w przyrodzie”. Więcej szczegółów w regulaminie.
Organizatorzy: Wiesława Kamińska - kierownik ECEE, Janina Meller - konsultant biologii