Zachęcam do zapoznania się z propozycją scenariusza lekcji z elementami oceniania kształtującego. Scenariusz dotyczy lekcji przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej, opracowany przez nauczycielkę przyrody i geografii Zespołu Szkół w Rychlikach- Alicję Kasperowicz.

Magdalena Jankun, nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, oceniania i egzaminowania, programów nauczania i ICT, trener przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy na 5-godzinny warsztat "Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania", który odbędzie się 30 maja (wtorek) 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu, ul. Rodziny Nalazków 20, sala 101 segment D w godzinach 14.30 – 18.30. Zajęcia poprowadzi p. Iwona Mikulska.
...czytaj dalej Warsztat „Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają Państwa - nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. ...czytaj dalej Bezpłatny kurs szkoleniowy „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Od 24 kwietnia nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 przebywają w Anglii w Lincoln w ramach realizacji projektu Erasmus+ "Nasz Świat w Słowach". Jest to już kolejne spotkanie polskich, angielskich, włoskich i francuskich nauczycieli, podczas którego przedstawiane są kolejne zadania projektowe, opracowane wspólnie z uczniami. ...czytaj dalej Projekt Erasmus+ „Nasz Świat w Słowach”