Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”. Celem szkolenia jest racjonalne planowanie zadań w ramach kontroli zarządczej tak, aby służyły rozwojowi szkoły/placówki. ...czytaj dalej Szkolenie pt. „Kontrola zarządcza drogą do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką”

Serdecznie zapraszamy na 5 godzinne warsztaty realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z zakresu alternatywnych metod komunikacji – AAC, które odbędą się 11.06.2018 r. o godz. 15.00 w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8. ...czytaj dalej Budowanie systemów komunikacyjnych dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ma przyjemność zaprosić Państwa na XI Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na realizację, ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zdrowie psychiczne uczniów.  ...czytaj dalej XI Konferencja Pedagogów Szkolnych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do udziału 50 godzinnym kursie pt. „Edukacja przez szachy”. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z uczniami z edukacji szachowej (w tym również kół szachowych). Nie jest wymagana znajomość gry w szachy, choć jest mile widziana. Pierwsze zajęcia przewidziane są 8.06 (piątek) w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1, sala 316 III piętro w godzinach 13.00-17.00. ...czytaj dalej Kurs pt. „Edukacja przez szachy”