Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej na szkolenie organizowane przez PZPN. Program i warunki uczestnictwa do znalezienia na stronie WMZPN.

Zapraszam. Tomasz Szuszkiewicz, konsultant ds. wychowania fizycznego.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na warsztaty „Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt”, które odbędą się 27.11.2018 r., o godz. 14.00 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu im. Polskich Olimpijczyków. ...czytaj dalej Warsztaty „Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt”

Według informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcina Smolika z dnia 22 października 2018 r. szkoły podstawowe będą mogły dnia 20 grudnia 2018 r. przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) przy pomocy arkuszy przygotowanych przez CKE. ...czytaj dalej Warsztat metodyczny nt. analizy próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją uczniów przez teatr do udziału w kursie doskonalącym „Mój warsztat teatralny”. Zajęcia w formie warsztatów realizowane będą od listopada 2018 do czerwca 2019 r. raz w miesiącu (sobota i niedziela). Warsztaty odbywać się będą na Małej i Dużej Scenie Teatru w Elblągu, ul. Teatralna 11. Łącznie odbędzie się 9 sesji sobotnio-niedzielnych w wymiarze 90 godzin. ...czytaj dalej Kurs doskonalący „Mój warsztat teatralny”