Nauczycieli wczesnej edukacji zapraszam na warsztaty, których celem zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w edukacji informatycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, wraz z praktycznymi przykładami ich wykorzystania.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny pt. „Jak uczyć programowania w klasach I-III? Praktyczne przykłady dla nauczycieli wczesnej edukacji”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na praktyczne szkolenie na temat zapobiegania kontuzji na lekcjach wf.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Zapobieganie kontuzji na lekcjach wf – ćwiczenia głębokich partii mięśni”.

Zapraszam Państwa na XIII Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

...czytaj dalej XIII Konferencja Pedagogów Szkolnych pt. „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej W-MODN w Elblągu zaprasza katechetów świeckich i duchownych z Ostródy i okolic do udziału w warsztatach metodycznych pt. "Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce”