Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na "VIII Konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów" szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

...czytaj dalej VIII Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów

W ramach propagowania dyscyplin sportowych innych kultur, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na praktyczne szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, po którym zdobędą widzę, umiejętności i materiały niezbędne do samodzielnego prowadzenie zajęć ze sportu Ultimate na lekcjach wychowania fizycznego.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego „Akademia Frisbee Ultimate”

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym oraz Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół podstawowych do udziału w konferencji pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”, która odbędzie się 7 lutego (czwartek) w godzinach 12.00-16.00 w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

...czytaj dalej Konferencja pn. „Wyzwania Edukacji Artystycznej”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wczesnej edukacji na 5-godzinne warsztaty "Terapia tańcem i ruchem", które odbędą się 17 stycznia 2019 r. (czwartek) w godzinach 15.30 – 19.30 w Przedszkolu nr 10 w Elblągu, ul. Mączna 8. Warsztat poprowadzi Mirela Stróżowska, trener, terapeuta.

...czytaj dalej Terapia tańcem i ruchem