15 listopada 2017 r. grupa nauczycieli z Elbląga i okolic, zaangażowanych w edukację przyrodniczo-ekologiczną, uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, zorganizowanym przez konsultantki W-MODN w Elblągu - Janinę Meller i Magdalenę Jankun. Celem wizyty było osobiste zapoznanie się nauczycieli z ofertą szkoleniową CNE dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 oraz uczestnictwo w warsztatach „CZŁOWIEK – BIOMASZYNA”. ...czytaj dalej Zabawa nauką w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Konsultant ds. edukacji artystycznej, dyrektor szkoły oraz nauczyciel plastyki zapraszają nauczycieli plastyki oraz świetlic szkolnych na lekcję otwartą, która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku o godz. 11.50 - 12.35 (poniedziałek) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach.
...czytaj dalej Otwarta lekcja plastyki

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej kieruje do szkół projekt „Piłka nożna w szkole”. Honorowy patronat nad projektem objął Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Zgłoszenia do 10.12.2017 r. Dokładne informacje na stronie WMZPN.

Lech Strembski - konsultant ds. wychowania fizycznego

27 września 2017 r. w Elblągu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja "Uczymy Myślenia", zatytułowana "Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych". Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz TOCfE Polska byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

...czytaj dalej VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia

W lutym 2017 r. uczniowie klas młodszych spotkali się z autorem wierszy i bajek dla dzieci - Panem Wiesławem Piechotą. Pokłosiem tego spotkania był konkurs recytatorski, który odbył się 23 marca 2017 roku z inicjatywy p. Katarzyna Hałuszczak – kierownika BPG Rychliki. Przystąpiło do niego 25 uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w Rychlikach.
...czytaj dalej Konkurs recytatorski w Rychlikach