Na prośbę przedstawicieli Instytutu Goethego w Warszawie informuję nauczycieli języka niemieckiego, iż w roku szkolnym 2017/2018 Instytut organizuje 2 konkursy ogólnopolskie dla uczniów uczących się języka niemieckiego: trzecią edycję konkursu „Deutsch hat Klasse / Niemiecki ma klasę” oraz drugą edycję konkursu „Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę”. ...czytaj dalej Konkursy Instytutu Goethego w roku szkolnym 2017/2018

W lutym 2017 r. uczniowie klas młodszych spotkali się z autorem wierszy i bajek dla dzieci - Panem Wiesławem Piechotą. Pokłosiem tego spotkania był konkurs recytatorski, który odbył się 23 marca 2017 roku z inicjatywy p. Katarzyna Hałuszczak – kierownika BPG Rychliki. Przystąpiło do niego 25 uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w Rychlikach.
...czytaj dalej Konkurs recytatorski w Rychlikach

29 października 2016 r. w Elblągu w murach PWSZ odbyła się konferencja "Moje bambino". Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Firmę Moje bambino oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, pedagodzy i psycholodzy. ...czytaj dalej Konferencja „Moje bambino”

Zwieńczeniem projektu „Jubileusz 550-lecia II pokoju toruńskiego w naszej szkole” był wyjazd uczniów wraz z opiekunami w dniu 27 października 2016 r. do Torunia. Wycieczka wiodła śladami trzynastoletniej wojny polsko-krzyżackiej. Młodzież zwiedzała miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa i Kultury, którego historię w bardzo ciekawy sposób opowiadał przewodnik POL Daniel Ludwiński. ...czytaj dalej Jubileusz 550-lecia II pokoju toruńskiego w naszej szkole