Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz wiedzy o społeczeństwie i historii W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne pt. Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz matematyki W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne nt. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych specjalności warsztaty metodyczne pt. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”

Instytut Goethego w Warszawie od wielu lat podejmuje różne przedsięwzięcia skierowane do nauczycieli języka niemieckiego oraz ich uczniów, które mają promować język niemiecki i pomagać w jego nauce. W najbliższym okresie będą to trzy formy: ...czytaj dalej Projekty i szkolenia Instytutu Goethego w Warszawie

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki i opieki W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne "Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie wspierające proces nauczania", które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). Warsztaty planowane są na dzień 26.04.2018 r. (czwartek).
...czytaj dalej Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie wspierające proces nauczania