Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”. ...czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje, że wiosenne konkursy: plastyczny, literacki i prezentacji multimedialnych zostały rozstrzygnięte. ...czytaj dalej Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław – wyniki wiosennych konkursów

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w trzech konkursach: plastycznym, eko-literackim i prezentacji multimedialnych poświęconych dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu naszego regionu. ...czytaj dalej Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław – wiosenne konkursy ekologiczne