W okresie od października do grudnia 2016 roku Pracownia Diagnostyki Edukacyjnej przeprowadziła badanie potrzeb nauczycieli powiatów Elbląg - miasto, elbląski ziemski, bartoszycki, braniewski, działdowski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki w zakresie ich potrzeb w doskonaleniu zawodowym. Poniżej prezentujemy wnioski wynikające z tego badania.
...czytaj dalej Wyniki badania potrzeb zawodowych nauczycieli

29 października 2016 r. w Elblągu w murach PWSZ odbyła się konferencja "Moje bambino". Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Firmę Moje bambino oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, pedagodzy i psycholodzy. ...czytaj dalej Konferencja „Moje bambino”

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2016 roku (arkusze standardowe). Przypominam, iż uczniowie liceów zdawali egzamin w nowej formule w tym roku po raz drugi, a uczniowie techników po raz pierwszy. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2016 z języków obcych

Prezentujemy Państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki przeprowadzonego w maju 2016 roku (Nowa Formuła, arkusze standardowe, poziom podstawowy). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury

W załączonym dokumencie publikujemy aktualny wykaz koordynatorów doradztwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim. "Razem możemy więcej" - to hasło dotyczy również wsparcia uczniów w osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych i zawodowych. Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy w ramach Powiatowych Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych/Liderów Doradztwa.

Z poważaniem
dr Danuta Oleksiak
konsultant ds. przedmiotów zawodowych W-M ODN w Elblągu
wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego