Prezentujemy Państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki przeprowadzonego w maju 2016 roku (Nowa Formuła, arkusze standardowe, poziom podstawowy). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury

Poniżej zamieszczamy aplikacje do wykorzystania przez nauczycieli wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku we wszystkich jego częściach. Aplikacje są łatwe do obsługi, wystarczy elementarna znajomość Excela. Każda aplikacja zawiera krótką instrukcję. ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z 2016 roku

Pracownia Diagnostyki Edukacyjnej w W-MODN Elblągu sporządziła materiały do analizy uzyskanych w kwietniu 2016 roku wyników tego sprawdzianu. Zamieszczamy narzędzia do analizy wyników uzyskanych przez uczniów klas VI na ogólnopolskim sprawdzianie przeprowadzonym w kwietniu 2016 r. z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego (angielskiego i niemieckiego). ...czytaj dalej Narzędzie do analizy wyników sprawdzianu po VI klasie w 2016 roku

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie problematyki form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety "Badanie potrzeb szkół i placówek w zakresie ich wspomagania", której wyniki pomogą Warmińsko-Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przygotować adekwatne do potrzeb formy wsparcia szkół. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy. Dziękujemy za współpracę.