Dyrekcja Ośrodka

BEATA PABIAN
Dyrektor W-MODN w Elblągu.
LECH STREMBSKI
Wicedyrektor, nauczyciel - konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.