Nauczyciele konsultanci

KRZYSZTOF BŁASZCZAK
Nauczyciel - konsultant ds. chemii, oceniania i egzaminowania, mediacji, programów nauczania, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek.
MARIOLA CHODAKOWSKA
Nauczyciel - konsultant ds. języka angielskiego oraz europejskich programów edukacyjnych.
AGNIESZKA CZYSTAW
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji artystycznej i multimediów w dydaktyce.
MARLENA DERLUKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. języka polskiego, edukacji czytelniczej i rozwijania kreatywności.
JERZY DOROŻKO
Nauczyciel - konsultant ds. informatyki i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.
BEATA GADOMSKA
Nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego.
ANDRZEJ GOŁOTA
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i EWD.
ALICJA GUŁA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji przedszkolnej i innowacji pedagogicznych.
JADWIGA HRYNIEWICZ
Nauczyciel – języków romańskich, informacji pedagogicznej, ewaluacji.
MAGDALENA JANKUN
Nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, oceniania i egzaminowania, programów nauczania i ICT, trener przedsiębiorczości.
WIESŁAWA KAMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji ekologicznej, kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
Nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji multimedialnej
ŁUKASZ KOGUT
Nauczyciel - konsultant ds. sztuki - edukacji artystycznej, nadzoru pedagogicznego.
JAN KRUZA
Nauczyciel - konsultant ds. języka niemieckiego i rosyjskiego.
ELŻBIETA KURKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
JAN ŁAJKOSZ
Nauczyciel - konsultant ds. religii greckokatolickiej.
JANINA MELLER
Nauczyciel - konsultant ds. biologii i edukacji ekologicznej, aktywizacji i kreatywności w szkole.
DANUTA OLEKSIAK
Nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów zawodowych, doradztwa zawodowego, kształcenia dorosłych, zawodów unikatowych.
IRENA POŹDZIECH
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej.
REGINA PYCH
Nauczyciel - konsultant ds. religii rzymskokatolickiej.
BOŻENA ROKICKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, awansu zawodowego nauczycieli.
GRAŻYNA RYBICKA
Nauczyciel - konsultant ds. regionalizmu.
LECH STREMBSKI
Wicedyrektor, nauczyciel - konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
MARLENA SZWEMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej.
AGATA URBAŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznych.
HALINA UŹLUK
Nauczyciel - konsultant ds. nadzoru pedagogicznego.
RYSZARD WODZISŁAWSKI
Nauczyciel - konsultant ds. diagnostyki edukacyjnej kierownik Pracowni Diagnostyki Edukacyjnej.