Nauczyciele konsultanci

DOROTA BAJOR
Nauczyciel - konsultant ds. kształcenia zawodowego.
KRZYSZTOF BŁASZCZAK
Nauczyciel - konsultant ds. chemii, oceniania i egzaminowania, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek.
MARIA CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. języka angielskiego i europejskich programów edukacyjnych.

MARLENA DERLUKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. języka polskiego, edukacji czytelniczej i rozwijania kreatywności, informacji pedagogicznej
JERZY DOROŻKO
Nauczyciel - konsultant ds. informatyki i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.
BEATA GADOMSKA
Nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego.
ANDRZEJ GOŁOTA
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i EWD.
ALICJA GUŁA
Nauczyciel - konsultant ds. wychowania przedszkolnego i innowacji pedagogicznych.

MAGDALENA JANKUN
Nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, egzaminowania;
trener przedsiębiorczości. Koordynator ds. sieci samokształcenia i samodoskonalenia. Pełniąca obowiązki kierownika ECEE.
WIESŁAWA KAMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji ekologicznej, kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

ŁUKASZ KOGUT
Nauczyciel - konsultant ds. sztuki - edukacji artystycznej, nadzoru pedagogicznego.
JAN KRUZA
Nauczyciel - konsultant ds. języków obcych.
ELŻBIETA KURKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie matematyki.
JAN ŁAJKOSZ
Nauczyciel - konsultant ds. religii greckokatolickiej.
JANINA MELLER
Nauczyciel - konsultant ds. biologii i edukacji ekologicznej, fizyki.
BARBARA MICHALEWICZ-PIETRUCIN
Nauczyciel - konsultant ds. kształcenia zawodowego.

BEATA PABIAN
Nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej oraz marketingu edukacyjnego.
IRENA POŹDZIECH
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej.
REGINA PYCH
Nauczyciel - konsultant ds. religii rzymskokatolickiej.
BOŻENA ROKICKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mediacji i awansu zawodowego nauczycieli.
GRAŻYNA RYBICKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji regionalnej i historycznej, wychowania prorodzinnego.
LECH STREMBSKI
nauczyciel - konsultant ds. wychowania fizycznego.
MARLENA SZWEMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej.
AGATA URBAŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznych.
HALINA UŹLUK
Nauczyciel - konsultant ds. nadzoru pedagogicznego.