Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu informuje, że etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137. ...czytaj dalej XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Elblągu

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim", finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 "Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole". ...czytaj dalej Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz wiedzy o społeczeństwie i historii W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne pt. Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz matematyki W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają na warsztaty metodyczne nt. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych specjalności warsztaty metodyczne pt. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej, które odbędą się w Elblągu w W-MODN przy ul. Wojska Polskiego 1 (s. 316 – III p.). ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”