Zapraszamy wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu lidzbarskiego na konferencję, która odbędzie się dnia 29.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatu w Lidzbarku Warmińskim. ...czytaj dalej „Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2018-19” w Lidzbarku Warmińskim

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu bartoszyckiego na konferencję, która odbędzie się dnia 30.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatu w Bartoszycach. ...czytaj dalej „Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2018-19” w Bartoszycach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg, które jest realizowane w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
...czytaj dalej Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki? – warsztaty Elbląg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej niepublicznych placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na II konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych. Szczegółowy harmonogram w załączeniu. ...czytaj dalej II konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej placówek oświatowych, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na VII konferencję dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego „Budowanie zespołu z radą pedagogiczną i doradztwo zawodowe jako nowe wyzwania w pracy dyrektora”. ...czytaj dalej Konferencja dla dyrektorów pt. „Budowanie zespołu z radą pedagogiczną i doradztwo zawodowe jako nowe wyzwania w pracy dyrektora”