Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza nauczycieli i uczniów szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii”. ...czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii”

Prezentuję państwu - po raz ostatni - aplikacje do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w kwietniu 2018 roku (arkusze standardowe). Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych). ...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2018 z języków obcych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z partnerami serdecznie zapraszają młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczął się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM.

...czytaj dalej Konkurs – Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, iż we wrześniu i październiku 2018 odbędą się spotkania dla nauczycieli wszystkich języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i romańskich) ze szkół ponadpodstawowych. ...czytaj dalej Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych), kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na konferencję organizowaną w ramach zadania edukacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie pn. "Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą".
...czytaj dalej Konferencja pt. „Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą”