Pracownicy administracji i obsługi

JOANNA WOJTAS, główna księgowa
ANNA NALEŻNY, specjalista ds. ekonomicznych
GABRIELA KRZYKOWSKA, referent ds. ekonomicznych
MAGDALENA CHOJNACKA, główny specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu dyrektora
ROMANA ADAMCZYK, specjalista ds. administracyjnych
ANNA ŻMUDZIŃSKA, specjalista ds. administracyjnych
GRZEGORZ MIECZKOWSKI, kierowca