W załączonym dokumencie publikujemy aktualny wykaz koordynatorów doradztwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim. "Razem możemy więcej" - to hasło dotyczy również wsparcia uczniów w osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych i zawodowych. Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy w ramach Powiatowych Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych/Liderów Doradztwa.

Z poważaniem
dr Danuta Oleksiak
konsultant ds. przedmiotów zawodowych W-M ODN w Elblągu
wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego