Serdecznie zapraszamy na 5-godzinny warsztat "Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania", który odbędzie się 30 maja (wtorek) 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu, ul. Rodziny Nalazków 20, sala 101 segment D w godzinach 14.30 – 18.30. Zajęcia poprowadzi p. Iwona Mikulska.
...czytaj dalej Warsztat „Efektywna edukacja, czyli integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania”

W lutym 2017 r. uczniowie klas młodszych spotkali się z autorem wierszy i bajek dla dzieci - Panem Wiesławem Piechotą. Pokłosiem tego spotkania był konkurs recytatorski, który odbył się 23 marca 2017 roku z inicjatywy p. Katarzyna Hałuszczak – kierownika BPG Rychliki. Przystąpiło do niego 25 uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w Rychlikach.
...czytaj dalej Konkurs recytatorski w Rychlikach

9 listopada 2016 r. zapraszamy na 5-godzinne spotkanie traktujące zabawę jako źródło radości, a diagnozę jako źródło poznania. Przykłady prostych zabaw wspomagających obserwację i diagnozę dzieci w naturalnych sytuacjach przedszkolnych. ...czytaj dalej Warsztaty metodyczne „Zabawianki tematyczne – pomysł na diagnozę”

29 października 2016 r. w Elblągu w murach PWSZ odbyła się konferencja "Moje bambino". Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Firmę Moje bambino oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, pedagodzy i psycholodzy. ...czytaj dalej Konferencja „Moje bambino”

W dniach 19 i 26 listopada oraz 10 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki "Matematyka na progu klasy IV, czyli jak diagnozować i wspierać matematyczny rozwój uczniów w klasach I-III". ...czytaj dalej Matematyka na progu klasy IV